TOIMINNALLISTA

KUNTOUTUSTA

NUORILLE

Coronaria Sähäkkä Oy:n yksiköissä nuoria ja nuoria aikuisia autetaan kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä sekä ehkäistään toimintakyvyn haasteiden pitkäaikaisvaikutuksia.

Tavoitteilla on tärkeä rooli nuorten mielenterveys-
kuntoutuksessa

Nuorten mielenterveyskuntoutuksen tavoitteiden asettelussa on tärkeä huomioida nuoruuden kehitystehtävät sekä ammattilaisen ja nuoren välinen...

Sähäkän työntekijöiden asenteet varovaisen positiivisia digitaalisten pelien käytölle kuntoutuksessa

Mielenterveyspalveluiden tuottajat pyrkivät löytämään uusia matalan kynnyksen palveluratkaisuja, jotka soveltuisivat uusille digisukupolvea...

Sähäkkä osana Coronarian hoiva- ja asumispalveluja Humanan omistukseen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt yrityskaupan, jolla Coronaria Hoiva Oy siirtyy osaksi pohjoismaista Humana Ab:tä. Kauppa on...

KUNTOUTUS ON HETI KANNATTAVA INVESTOINTI.

SÄHÄKÄN YKSIKÖIDEN KUULUMISIA

Pin It on Pinterest

Share This