SÄHÄKKÄ OY:N HENKILÖSTÖN
OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KOKONAISUUS

Johdon kehittämispäivä

Asiantuntija: Pirjo Keskitalo – FT, perheterapeutti VET, psykoterapeutti, työnohjaaja

Teemat:

 • Sähäkän uusien nuorisopsykiatristen palveluiden kehittäminen
 • Asiantuntijanäkökulmien peilaaminen palveluiden sisällön suunnittelussa.

Osallistujat: Sähäkkä Oy:n johtoryhmä

Ajankohta: pe 7.9.2012

Nuorisopsykiatrinen tietopaketti

Kouluttaja: Kristiina Moilanen – nuorisopsykiatriaan erikoistuva psykiatrian el

Teemat:

 • Nuorten tyypillisimmät psykiatriset sairaudet ja niiden oireet
 • Nuoruusiän kehitysvaiheiden ilmiöiden erottaminen sairauden oireista

Osallistujat: Koko työyhteisö

Ajankohta: pe 2.11.2012

Omaohjaajan terapeuttisten valmiuksien valmennus

Kouluttaja: Kaija Nevalainen, OAMK

Teemat:

 • Omaohjaajuus ja vuorovaikutuksen erilaiset ilmiöt nuorten kuntoutustyössä
 • Terepeuttisen asiakassuhteen ilmiöiden tunnistaminen ja analysointi
 • Oman asiakassuhteen havainnointitehtävä
 • Tehtävien purku
 • Terapeuttisten valmiuksien kehittäminen ja ammatillinen kasvu

Osallistujat: Omaohjaajatyötä tekevät työntekijät

Ajankohta: ke 31.10.2012 ja to 10.1.2013

Nuoren kohtaamisen avaimet

Kouluttaja: Pirjo Keskitalo – FT, perheterapeutti VET, psykoterapeutti, työnohjaaja

Teemat:

 • Nuoren kohtaamisen merkityksellisimmät asiat kuntoutuspalveluissa ja tulotilanteissa
 • Nuoren tarpeiden huomioiminen
 • Asiakaslähtöisen kuntoutuspalvelun laatutekijät

Osallistujat: Koko työyhteisö

Ajankohta: ma 4.2.2013

Pin It on Pinterest

Share This