Tiedote

Keväisen yritysjärjestelyn myötä Sähäkän hallinto ja sen myötä luonnollisesti koko toiminta linkittyy uuteen yhtiöön, joka muodostuu Humana Oyj:n Suomen toiminnoista. Nämä toiminnot muodostavat yhdessä uuden suomalaisen sote-toimijan HUMANAn. Yhtiölle on valittu...

Tavoitteilla on tärkeä rooli nuorten mielenterveys-
kuntoutuksessa

Nuorten mielenterveyskuntoutuksen tavoitteiden asettelussa on tärkeä huomioida nuoruuden kehitystehtävät sekä ammattilaisen ja nuoren välinen vuorovaikutussuhde. Näin todettiin Jonna Tolosen laadullisessa retrospektiivisessa tutkimuksessa, jonka hän toteutti osana...

Sähäkkä osana Coronarian hoiva- ja asumispalveluja Humanan omistukseen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on hyväksynyt yrityskaupan, jolla Coronaria Hoiva Oy siirtyy osaksi pohjoismaista Humana Ab:tä. Kauppa on toteutunut 15.4.2019.  Yrityskaupan myötä Humana AB:n omistus  myös Coronaria Sähäkkä Oy:stä on 100 %. Yrityskauppa ei vaikuta...

Hilli Ylivieskan yksikön johtoon

Sairaanhoitaja, JET Pia Hilli Anne Savukosken ottaessa vastaan uudet työelämän haasteet,  saavat Ylivieskan nuoret aikuiset ja työryhmä uuden palveluesimiehen. Sairaanhoitaja, JET Pia Hilli ottaa yksikön vastuulleen 2.5.2019 alkaen. Pia vastaa yksikön operatiivisesta...

Pin It on Pinterest