SÄHÄKKÄ – JYVÄSKYLÄN YKSIKKÖ

SÄHÄKKÄ – Jyväskylän yksikkö muodostuu kahdesta erillisestä yksiköstä. Toinen yksiköistä on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 18–29-vuotiaiden nuorten aikuisten kuntoutukseen, joilla on valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään.

Toisessa Jyväskylän yksikössä järjestetään lastensuojelulaissa tarkoitettua nuoren sijaishuoltoa, sijoitusta avohuollon tukitoimena ja tilapäisiä kriisisijoituksia. Yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 14–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan.

Pin It on Pinterest

Share This