Sähäkkä – Jyväskylän yksikkö on psykiatrista kuntoutusta tarjoava palvelu Sinulle, tukea tarvitseva 18–29-vuotias nuori aikuinen, joka koet omaavasi valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään.

Yksikössä autamme Sinua kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä. Erityisosaamisalueita ovat mm. psykoosikuntoutus ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen.

Kaikki nuoret tulevat Sähäkkään ensin 3 kk:n mittaiselle ALKAVA®-alkuarviointijaksolle, jonka jälkeen Sinulle voidaan suositella Sähäkän JOTOS® -kuntoutusohjelmaa.Yksikköön tullessa saat omaohjaajan, joka on tukenasi kuntoutuksen eri vaiheissa. Sinulle tarjotaan myös mahdollisuutta tukinuoreen, jolla on omakohtaista kokemusta Sähäkän kuntoutuksesta.

Kuntoutus yksikössämme perustuu yhteiseen suunnitteluun, jonka on tarkoitus tukea ja ohjata Sinua kuntoutumisessa. Suunnitelma kirjataan ja päivitetään kuntoutussuunnitelmaan. Käytännön kuntoutusmenetelmät näkyvät yksilöllisissä viikko-ohjelmissa. Yksilölliset viikko-ohjelmat perustuvat kuntoutuksen suunnittelussa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden rungon muodostaa yksikön kaikille yhteinen viikko-ohjelma. Yksikön kuntoutusmenetelmiin sekä viikko-ohjelmaan voit tutustua osiossa kuntoutusmenetelmät.

Oma motivaatio on yksi tärkeimmistä kuntoutumisen avaintekijöistä. Pohtiessasi tuloasi yksiköömme Sinun on hyvä tietää, että kuntoutumisen tavoitteena on useimmiten jonkinasteinen muutos ja ihmisillä on taipumus suhtautua muutokseen torjuvasti. Kuntoutuksen alkuvaiheessa Sinulla voi ollakin vaikeuksia lähteä mukaan toimintaan ja tahtotilasi kuntoutusta kohtaan voi vaihdella voimakkaastikin. Pyrimme kuitenkin varmistamaan, että aina, ja erityisesti näissä tilanteissa, saat kannustavaa ja peräänantamatonta ohjausta ja tukea kaikilta lähellä oleviltasi.
Yksikköömme voi hakeutua koko maan alueelta, mutta on hyvä huomioida, että kuntoutuksen ajan kotiosoitteesi on yksikössämme. Kotikuntasi säilyy kuitenkin ennallaan (kuntalaki).

Kuntoutuksen aloittaaksesi tarvitset kotikunnan maksusitoumuksen ja voimassaoleva lääkärin B-lausunto lähettävältä lääkäriltä suunnitellun kuntoutuksen ajaksi. Lääkärin B-lausunnon avulla varmistetaan Sinulle taloudellinen toimeentulo kuntoutuksen ajaksi. Kuntoutuksen aikana voit olla oikeutettu seuraaviin Kelan etuuksiin:

  • Yleinen / Eläkkeen saajan asumistuki
  • Sairauspäiväraha / Kuntoutustuki / Työkyvyttömyyseläke
  • 16 vuotta täyttäneen vammaistuki / Eläkkeen saajan hoitotuki

 

Sähäkän tuella itsenäisen elämän saavuttaneiden nuorten tarinoihin voit tutustua tästä:

Selviytymistarinoita videomuodossa näet tästä:

Pin It on Pinterest

Share This