SÄHÄKKÄ – JYVÄSKYLÄ  14–17-vuotiaille

SÄHÄKKÄ – Jyväskylän yksikössä järjestetään lastensuojelulaissa tarkoitettua nuoren sijaishuoltoa, sijoitusta avohuollon tukitoimena ja tilapäisiä kriisisijoituksia. Yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 14–17-vuotiaiden nuorten kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan. Yhteistyö nuoren lähiverkostojen kanssa on kuntoutuksessa tiivistä.

Yksikön hoidon, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti nuoria, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä. Yksikön toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja sekä nuoren, työntekijän että johdon tasolla ovat tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja tuloksellisuus.

Yksikön toimintaperiaatteet perustuvat käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Kasvun tukemiseen ja kuntoutukseen keskeisesti liittyvän monipuolisen toiminnan kautta nuori saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään – vahvuuksistaan ja kehittämisenalueistaan ja rakenteita itsenäisen elämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori yhteistyön edetessä ottaa vähin erin vastuuta itse. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan psykiatrinen osaaminen, nuoruusiän kehitystehtävät ja nuoruusikään liittyvät erityispiirteet.

Yksikössä tarjottavien palveluiden toteutuksessa hyödynnettävät toiminnot perustuvat ensisijaisesti nuoren omaan tahtoon, mutta ääritilanteissa lastensuojelulain mukaiset rajoittamistoimenpiteet ovat huostaanotettujen nuorten osalta mahdollisia ottaa käyttöön

 

Pin It on Pinterest

Share This