Nuoret-INFO

Sähäkkä – Jyväskylän yksikkö on psykiatrista kuntoutusta tarjoava palvelukokonaisuus Sinulle, tukea tarvitseva 14-17 –nuori, joka koet omaavasi valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään.

Yksikössä autamme Sinua kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä. Erityisosaamisalueemme on mm. sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen, kun esimerkiksi sosiaaliset tilanteet jännittävät. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen.

Kaikkien yksikköön tulevien nuorten tilanne kartoitetaan 3 kk:n mittaisella ALKAVA®-arviointijaksolla (sijoitus avohuollon tukitoimena), jonka jälkeen Sinulle voidaan suositella kuntoutusohjelmaamme. Yksikköön tullessa saat omaohjaajan, joka on tukenasi kuntoutuksen eri vaiheissa. Sinulle tarjotaan myös mahdollisuutta tukinuoreen, jolla on omakohtaista kokemusta Sähäkän kuntoutuksesta.

Kuntoutus yksikössämme perustuu yhteiseen suunnitteluun, jonka on tarkoitus tukea ja ohjata Sinua kuntoutumisessa. Suunnitelma kirjataan ja päivitetään kuntoutussuunnitelmaan. Käytännön kuntoutusmenetelmät näkyvät yksilöllisissä viikko-ohjelmissa. Yksilölliset viikko-ohjelmat perustuvat kuntoutuksen suunnittelussa asetettuihin tavoitteisiin ja niiden rungon muodostaa yksikön kaikille yhteinen viikko-ohjelma. Yksikön kuntoutusmenetelmiin sekä viikko-ohjelmaan voit tutustua osiossa kuntoutusmenetelmät.

Oma motivaatio on yksi tärkeimmistä kuntoutumisen avaintekijöistä. Pohtiessasi tuloasi yksiköömme Sinun on hyvä tietää, että kuntoutumisen tavoitteena on useimmiten jonkinasteinen muutos ja ihmisillä on taipumus suhtautua muutokseen torjuvasti. Kuntoutuksen alkuvaiheessa Sinulla voi ollakin vaikeuksia lähteä mukaan toimintaan ja tahtotilasi kuntoutusta kohtaan voi vaihdella voimakkaastikin. Joskus tulo yksikköömme voi tapahtua myös kriisitilanteen seurauksena (kriisisijoitus 1kk). Pyrimme kuitenkin varmistamaan, että aina, ja erityisesti näissä tilanteissa, saat kannustavaa ja peräänantamatonta ohjausta ja tukea kaikilta lähellä oleviltasi.

Yksikköömme voi hakeutua koko maan alueelta, mutta on hyvä huomioida, että kuntoutuksen ajan kotisi on yksikössämme. Kuntoutuksen rinnalla turvaamme sinulle iänmukaiset tarpeet täyttävän arjen, johon kuuluu myös käyttöraha.

Pin It on Pinterest

Share This