Sähäkän kuntoutustyöryhmä aloittaa yhteistyön Oulun mielenterveyspalveluiden hoitomallitutkimuksen toteuttajan Virpi Leppäsen kanssa alkuvuodesta 2017. Yhteistyön tavoitteena on perehtyä epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän nuoren aikuisen hoidon ja kuntoutuksen erityispiirteisiin ja kehittää toimivia käytäntöjä sairauden aiheuttamien toimintakyvyn haasteiden nujertamiseksi.

Leppänen (2015, 21) määrittää, että epävakaa persoonallisuus on vakava ja yleistyvä mielenterveydenhäiriö. Oirekuvaan kuuluu impulsiivisuutta, myrskyisiä ihmissuhteita, identiteetin haurautta sekä ajatus- että havaintotoimintojen häiriöitä. Epävakaasta persoonallisuudesta kärsivän henkilön hoito ja kuntoutus muodostuu usein hajanaiseksi ja heikosti integroituneeksi kokonaisuudeksi, johon liittyy potilaan pettymystä riittämättömästä avusta ja hoitohenkilöstön turhautumista.

Sähäkän kuntoutustyöryhmä haluaa kehittää omia kuntoutuskäytäntöjään kohtamaan paremmin epävakaan persoonallisuuden kanssa kipuilevien nuorten aikuisten tarpeita. Sähäkässä ovat käytössä Leppäsenkin (2015, 23) vahvuudeksi toteamat moniammatillinen työryhmä ja verkostot, jotka monipuolistavat hoitomahdollisuuksia.

Yhteistyö Leppäsen kanssa käynnistyy tammikuussa toteutuvalla epävakaan persoonallisuuden tematiikkaan keskittyvällä luennolla. Luennolle kutsutaan vuoropuheluun myös yhteistyökumppaneiden edustajia. Kutsut lähetetään tarkempien aikataulujen varmistuttua. Yhteistyö jatkuu Sähäkän kuntoutustyöryhmän ja Leppäsen kesken kevään ajan toteutuvilla työnohjaustapaamisella.

Anu Vuolukka
toimialajohtaja
Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy

Lähde: Leppänen, Virpi (2015): Epävakaan persoonallisuuden hoitomallitutkimus Oulun mielenterveyspalveluissa. Acta Universitas Ouluensis D Medica 1319. Oulun yliopisto

Pin It on Pinterest

Share This