Sijaishuollon palvelut

Nuorelle suositellaan yksikön sijaishuollon palveluita, tilanteessa, jossa muut lastensuojelulain tarjoamat ratkaisut ja yksiköt ovat psyykkisen oireilun vuoksi epätarkoituksenmukaisia ja perusteet sijaishuollon palveluiden osalta täyttyvät. Ohjelman perustana toimii ALKAVA-arviointijaksoon perustuva hoito- ja kasvatussuunnitelma eli kuntoutussuunnitelma.

Sijaishuollon palvelun ensisijainen tavoite on turvata nuoren kasvua ja kehitystä itsenäiseen elämään ja ennaltaehkäistä aikuisiän psykososiaalisen tuen tarpeita. Nuoren oman motivaation herättäminen oman tilanteen ja tulevaisuuden tarkasteluun on myös keskeistä. Sijaishuollon tavoitteet kattavat sekä itsestä huolehtimiseen, arjentaitoihin, vapaa-aikaan että ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät toimintakyvyn osa-alueet. Palveluiden toteutukseen osallistuu moniammatillinen työryhmä: sosionomi/sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti, psykiatrinen sairaanhoitaja, yhteisöpedagogi ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Tarvittaessa myös psykologi.

Jokaiselle nuorelle nimetään omaohjaaja, joka toimii myös yhteyshenkilönä nuoren vastaavaan sosiaalityöntekijään. Sijaispalveluun kuuluvat ohjaus ja tuki arjentoiminnoista itsenäiseksi selviytymiseksi ja vähin erin nuoren kokonaisvaltaisen vastuun ottamiseksi. Tavanomaisen arjen ohessa sijaispalveluun kuuluvat myös yksilö- että ryhmämuotoiset tapaamiset liittyen eri elämän osa-alueiden käsittelyyn. Verkostoyhteistyö, perheen kanssa työskentely ja tukiverkostojen rakentaminen ovat myös osa sijaispalvelua. Sijaispalvelun perustana olevan asiakassuunnitelman seurannassa hyödynnetään sekä standardoituja arviointimenetelmiä että nuoren toiminnan havainnointia.

Pin It on Pinterest

Share This