NUORTEN AIKUISTEN (18–29-vuotiaat) 12H KUNTOUTUSYKSIKKÖ

Sähäkkä-Jyväskylän yksikön yhteyteen avataan nuorten aikuisten kuntoutusyksikkö 15.1.2018. Palvelujen kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, joilla:

 • psyykkinen vointi on vakiintunut
 • on tuen tarve arjen perustaidoissa ja elämänhallinnassa
 • tuen tarve kohdistuu päivä- ja ilta-aikaan
 • on kyky ilmaista omia tuentarpeita

Kuntoutusyksikön toiminnassa yleisiä tavoitteita ovat:

 • tuetut kokemukset itsenäisestä vastuunotosta arjen toiminnoissa
 • sosiaalisen kanssakäymisen vahvistaminen ilman jatkuvaa tukea
 • tukeminen kodin ulkopuolisiin vapaa-ajantoimintoihin
 • orientoituminen opiskelu- ja/tai työelämään

NUORTEN (14–17-vuotiaat) LASTENSUOJELUYKSIKKÖ

Sähäkkä-Jyväskylän yksikön yhteyteen avataan psyykkisesti oireileville nuorille kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan
erikoistunut lastensuojeluyksikkö helmikuun 2018 aikana. Palvelujen kohderyhmänä ovat nuoret, joilla:

 • on ongelmia nuoruusiän kasvussa ja kehityksessä ja sosiaalisen syrjäytymisen uhka
 • omaan kasvuympäristöön tarjotut tukitoimet ovat riittämättömiä, mutta sairaalahoito epätarkoituksenmukaista
 • nuoret, jotka tarvitsevat laaja-alaista psyykkisen voinnin, psykiatrisen kuntoutustarpeen ja -menetelmien arviointia

Toimintayksikön toiminnassa yleisiä tavoitteita ovat:

 • vahvistaa laaja-alaisesti nuoren toimintakykyä -erityisesti psyykkisen voinnin ja arjen vakauttamisen näkökulmasta
 • tukea nuoren kasvua ja kehitystä tiiviissä yhteistyössä lähiverkostojen kanssa
 • selvittää nuoren tarkoituksenmukaista jatkokuntoutusta omaan kasvuympäristöön integroiden

Molemmissa yksiköissä työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työryhmä, jota täydentävät toimintaterapeutti ja psykiatrian/nuorisopsykiatrian erikoislääkäri.

Lisätietoja: Anu Vuolukka, toimialajohtaja p. 044 5020 155, anu.vuolukka@humana.fi

Pin It on Pinterest

Share This