SÄHÄKKÄ – ROVANIEMEN YKSIKKÖ

SÄHÄKKÄ – Rovaniemen yksikkö on kuntoutusyksikkö, jossa järjestämme sosiaalihuollon asumispalveluna psykiatrista kuntoutustoimintaa. Yksikkö on erikoistunut psyykkisesti oireilevien, 18-29-vuotiaiden nuorten aikuisten kuntoutukseen, joilla on valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään. Kuntoutusyksikön palveluiden perustan luovat ALKAVA-arviointijakso ja JOTOS-kuntoutusohjelma.

Yksikön hoidon-, kasvun tukemisen ja kuntoutuksen menetelmät palvelevat erityisesti nuoria aikuisia, joiden tuen ja ohjauksen tarve on psyykkisistä oireista johtuen itsenäistymisen, arjenhallinnan ja sosiaalisen kanssakäymisen osa-alueilla. Yhteistyö perheen ja nuoren verkoston kanssa on toiminnassa keskeistä. Yksikössä toiminnan suunnittelua ja päätöksentekoa ohjaavia arvoja sekä nuori, työntekijä että johdon tasolla ovat tavoitteellisuus, toiminnallisuus ja tuloksellisuus.

Yksikön toimintaperiaatteet perustuvat käsitykseen ihmisen kokonaisvaltaisuudesta ja toiminnallisuudesta. Kasvun tukemiseen ja kuntoutukseen keskeisesti liittyvän monipuolisen toiminnan kautta nuori aikuinen saa kokemuksia omasta toiminnallisesta identiteetistään – vahvuuksistaan ja kehittämisenalueistaan ja rakenteita itsenäisen elämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kasvun tukemista ja kuntoutusta rytmittää tavanomainen arki, josta nuori aikuinen yhteistyön edetessä ottaa vähin erin vastuuta itse. Toiminnan suunnittelussa huomioidaan psykiatrinen osaaminen, nuoruusiän kehitystehtävät ja nuoruusikään liittyvät erityispiirteet.

Yksikössä tarjottavien palveluiden toteutuksessa hyödynnettävät toiminnot perustuvat ensisijaisesti nuoren omaan tahtoon.

Pin It on Pinterest

Share This