TOIMINNANOHJAUKSEN MENETELMÄ (CRT)

TOIMINNANOHJAUKSEN MENETELMÄ CRT -terapia on 90-luvulla kehitetty, kuntoutujan kognitiivista toimintakykyä kohentava terapiamuoto, jonka tavoite on auttaa skitsofreniaan sairastuneita kuntoutujia kehittämään metakognitiivisia taitoja sekä monipuolisia strategioita ongelmanratkaisutilanteisiin. Skitsofreniaan sairastuvat kärsivät psykoottisten oireiden lisäksi huomattavista kognitiivisen toimintakyvyn vajavuuksista, jotka usein edeltävät sairauden puhkeamista ja jatkuvat edelleen psykoottisten oireiden lievennyttyä. Viime vuosina kognitiivisen toimintakyvyn parantaminen on noussut keskeiseksi kuntoutuksen tavoitteeksi. Kohderyhmä

 • 18 – 29 -vuotiaat Sähäkän kuntoutuksessa olevat nuoret, joilla on diagnosoitu skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen häiriö

Tavoite

 • Perussairauteen keskeisesti liittyvän kognitiivisen toimintakyvyn ja ajattelun tietoisuuden edistäminen (= metakognitio)
 • Toiminnanohjauksen edistäminen: ensin tarkkaavaisuuden säätelykyvyn, sitten muistin ja lopulta suunnittelukyvyn paraneminen
 • Kuntoutujan itsenäisen elämän tavoitteen tukeminen

Palvelun sisältyy

 • Psykologin tutkimus lausuntoineen – alkutilanteen arviointi
 • Toimintaterapeutin toteuttama toimintakyvynarviointi lausuntoineen
 • 2 x verkostoneuvottelu ennen ja jälkeen terapian
 • 44 x CRT-terapiaistunto, 3-5 krt/vko á 60 min CRT-terapeutin toteuttamana
 • CRT-terapeutin, psykologin ja toimintaterapeutin yhdistelmälausunto terapian päättyessä

Palvelun kesto

 • 3 – 4 kk

Palveluun voidaan tarvittaessa lisätä (ei sisälly perushintaan)

 • Psykologin loppuarvio CRT:n vaikuttavuudesta

SCIT-RYHMÄ

SCIT (Social Cognition and Interaction Training) on manualisoitu kognitiivis-behavioraalinen ryhmäterapia, joka on tarkoitettu psykoosisairauksia sairastaville. Tavoitteena on kohentaa sosiaaliskognitiivisia taitoja, jotta sosiaalinen toimintakyky paranisi. Noin 60 minuutin mittaisia ryhmäistuntoja on 20–24 ja ne toteutetaan kerran tai kahdesti viikossa. Ryhmää ohjaa kaksi ohjaajaa, ryhmäläisiä on 5–8.

SCIT-ryhmä sopii henkilöille, jotka:

 • jännittävät sosiaalisissa tilanteissa
 • välttelevät muiden seuraa
 • tuntevat olonsa epämukavaksi sosiaalisissa tilanteissa
 • ovat pettyneitä ihmissuhteisiinsa
 • kokevat, ettei heitä ymmärretä
 • haluavat ymmärtää toisia ihmisiä paremmin
 • haluavat, että vuorovaikutus toisten kanssa sujuisi paremmin

SCIT-ryhmässä

 • tutkitaan valokuvia ja videoita vuorovaikutustilanteista, tehdään harjoituksia ja jaetaan kokemuksia

SCIT-ryhmässä on kolme vaihetta:

Vaihe I: Tunteet

 • Keskustellaan tunteiden roolista vuorovaikutustilanteissa
 • Harjoitellaan tunnistamaan omia ja toisten ihmisten tunteita

Vaihe II: Sosiaalisten tilanteiden tutkiminen

 • Harjoitellaan tekemään hyviä arvauksia sosiaalisista tilanteista
 • Harjoitellaan välttämään hätiköityjen johtopäätösten vetämistä

Vaihe III:
Opitun soveltaminen omaan elämään

 • Selvitellään oman elämän ongelmallisia sosiaalisia tilanteita SCIT-strategioiden avulla

kuva1

Esimerkkitehtävä vaiheesta 2. Harjoitus valokuvan perusteella
tosiasioiden ja arvausten erottelemista sosiaalisessa tilanteessa.

kuva2

 

 

 

 

 

Esimerkkitehtävä vaiheesta 1. Harjoitus toisten tunteen arvaamisesta.

Pin It on Pinterest

Share This