Sähäkkään tultaessa nuorille nimetään omaohjaaja, joka on nuoren tukena kuntoutuksen eri vaiheissa. Omaohjaajat ovat sosiaali- ja/tai terveydenhuoltoalan ammattitutkinnon suorittaneita ohjaajia.  Omaohjaaja suunnittelee, toteuttaa ja arvio kuntoutusta yhdessä nuoren ja kuntoutustyöryhmän kanssa. Omaohjaaja on myös kuntoutuksen avainhenkilö nuoren verkostoyhteistyössä.

Omaohjaustyöhön toteutuvat mm.:

  • Psykoedukaatioon tähtäävät keskustelut ja toiminnalliset menetelmät nuoren elämänhallinnan tukemiseksi
  • Nuoren psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen toimintakyvynarviointi, tukena RAI
  • Kuntoutusuunnitelman laatiminen ja päivittäminen
  • Kuntoutustiedotteiden kirjaaminen ja toimittaminen yhteistyötahoille sopimuksen mukaan
  • Kuntoutuspalavereiden järjestäminen sopimuksen mukaan
  • Toimeentuloon liittyvät järjestelyt esim. Kelan etuudet

Pin It on Pinterest

Share This