KUNTOUTUSPALVELUT SÄHÄKKÄ OY TUOTTAA JATKOSSA MYÖS
PSYKIATRISIA KUNTOUTUSLAITOSTOIMINNAN PALVELUJA

Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:lle on myönnetty 14.6.2016 alkaen terveydenhuollon lupa tuottaa psykiatrisia kuntoutuslaitostoiminnan palveluja. Kyseisiä palveluja tuottava kuntoutusyksikkö sijaitsee Ylivieskan Kantokylällä osoitteessa Haapavesitie 813 84650 Ylivieska. Toiminta käynnistyy virallisesti 1.8.2016 ja palveluja tuotetaan aluksi rinnan nykyisten sosiaalihuollon luvan mukaisten asumispalveluiden kanssa.

Nykyisessä kuntoutuksen sisällössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Kymmen vuoden aikana kehitetty, kokemukseen ja tutkimustietoon perustuva JOTOS®-kuntoutusohjelma on osoittanut vaikuttavuutensa. Ohjelmaan osallistuneista puolet selviytyy tavanomaisesta arjesta itsenäisesti ilman toistuvaa tukea ja puolet toipuu täysin saavuttaen paikan myös opiskelu- ja työelämässä. Ohjelma on saanut tunnustusta mm. Kuntoutuksen eurooppalaisessa kongressissa Helsingissä 2015.

Uuden palvelun myötä kuntoutusyksikön psykiatrinen osaaminen vahvistuu. Kuntoutusyksikön ylilääkärinä ja Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n lääketieteellisenä johtajana aloittaa 1.8.2016 alkaen psykiatrian erikoislääkäri, LT Kristiina Moilanen. Nuorisopsykiatriaan perehtynyt Moilanen on toiminut yksikön konsultoivana lääkärinä vuodesta 2012 ja tuntee käytännön työn kautta hyvin sekä ALKAVA®-arviointipalvelun että JOTOS®-kuntoutusohjelman. Myös yhteistyö Hefaistos Oy:n psykiatrian erikoislääkäri Elmo Niskasaaren kanssa jatkuu.

Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy hakee aktiivisesti ratkaisuja psykiatrisen kuntoutuksen kehittämiseksi. Palvelujen laajentuminen terveydenhuollon kenttään on osa yrityksen laaja-alaisempaa pyrkimystä olla yhteistyössä alan toimijoiden kanssa tuottamassa ja kehittämässä vaikuttavia nuorten aikuisten kuntoutuspalveluja.

Janne Vuolukka
toimitusjohtaja
Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy

Pin It on Pinterest

Share This