Mielenterveyspalveluiden tuottajat pyrkivät löytämään uusia matalan kynnyksen palveluratkaisuja, jotka soveltuisivat uusille digisukupolvea edustaville kuntoutujille. Peleihin perustuvat ratkaisut ovat antaneet lupaavia tuloksia mutta niiden käyttöönotto vaatii vielä lisätutkimusta varsinkin koskien mielenterveystyötä tekeviä ammattilaisia, jotka ovat keskeinen pelejä työssään käyttävä ryhmä.

Osa Sähäkän yksiköiden työntekijöistä osallistui haastattelututkimukseen, jonka tavoite oli saada lisää tietoa mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten ja pelillistämisen asiantuntijoiden käsityksistä digipelien käytöstä nuorten aikuisten mielenterveyskuntouksessa sekä käyttöön liittyvistä mahdollisuuksista ja uhkista. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitettiin digipelien implementointiin liittyviä vaatimuksia sekä digipeleihin ja niiden käyttöön kohdistuvia asenteita.

Tutkimus ja siihen liittyvä opinnäytetyöprosessi sisälsi kolme vaihetta: Aiempaa aihepiiristä tehtyä tutkimusta ja kirjallisuutta koskevan selvityksen; ideoita, tietämystä ja asenteita selvittäneet fokusryhmä haastattelut Coronaria Sähäkässä mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten kanssa sekä yksilöhaastattelut valikoitujen pelitutkimuksen ja mielenterveyskuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Mielenterveyskuntouksen ammattilaisilla oli monenlaisia ja monipuolisia käsityksiä digipelien käytöstä nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutuksessa. Ammattilaiset haluaisivat lisää tietoa mielenterveyskuntoukseen suunnatatuista digipeleistä ja toivoivat erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltuja pelejä. Digipelejä koskevan uuden tiedon tulisi koskea niiden käyttöä mielenterveyskuntoutuksessa. He toivoivat koulutusta, jossa voisivat tutustua digipeliratkaisuihin mahdollisimman käytännönläheisesti ja kokeilla itse pelejä.

Teksti: Kimmo Korhola

Tutkimus toteutettiin opinnäytteenä ylemmässä Sosiaali ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, kaksoitutkinto-ohjelmassa Kimmo Korholan ja Peter Mautzin toimesta. Koulutuksen järjestivät yhteistyössä JAMK ja Carinthia University of Applied Sciences. Kimmo toimii Sähäkkä-Jyväskylän yksikön nuorisokodilla OPE-toiminnan vastuuohjaajana.

Pin It on Pinterest

Share This