Sähäkkä Oy osallistuu vuosina 2015-2017 ESR -rahoitteiseen Virettä firmaan (Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin) -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään yhdessä osallistuvien yrittäjien kanssa arkijohtamiseen sovellettavissa oleva työhyvinvoinnin johtamisen malli ja työkaluja, jotka ovat sovellettavissa myös muille toimialoille. Sähäkälle tässä hankkeessa on syntynyt Työhyvinvoinnin vuosikello.

Lue tästä lisää.

Pin It on Pinterest

Share This