Coronaria Sähäkkä Oy on perustettu vuonna 2006 liittyen havaintoon, ettei nuorille aikuisille ole tarjolla psykiatrisen kuntoutuksen palveluntarjoajia. Toiminta aloitettiin toukokuussa 2006 Ylivieskan Kantokylällä ja toiminnan ydinajatuksena oli alusta alkaen luoda kuntouttava palvelukonsepti psyykkisesti oireilevien nuorten aikuisten kuntoutumiselle itsenäiseen elämään. Keväällä 2017 toiminta on laajentunut myös lastensuojelun palvelurakenteessa toimivaan kuntouttavaan lastensuojelutoimintaan.

Tänä päivänä Sähäkkä on psykiatrista kuntoutusta tarjoava palvelu erityistä tukea tarvitseville nuorille, joilla on valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään. Sähäkällä on omat yksiköt sekä nuorille aikuisille (18-29-vuotta) että nuorille 14-17-vuotta. Sähäkän rekisteröidyt palvelutuotteet ovat ALKAVA®-arviointijakso ja JOTOS®-kuntoutusohjelma.

Sähäkkä auttaa nuorta kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä. Erityisosaamisalueita ovat mm. psykoosikuntoutus ja psykososiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen. Yhteistyö nuoren verkoston kanssa on tiivistä.

Sähäkän yksiköiden tarjoamat palvelut edellyttävät kotikunnan sosiaalihuollon maksusitoumusta. Nuorten aikuisten yksiköihin palveluohjaus tapahtuu aikuisosiaalityön asumispalvelun kautta ja nuorten yksiköihin lastensuojelun sosiaalityön kautta. Palvelujärjestelmässä Sähäkän yksiköt asemoituvat psykiatrisen sairaalahoidon ja avohoidon/-huollon väliin: kuntoutuksen kohderyhmänä ovat nuoret, joille tavanomaiset avopalvelut ovat riittämättömiä, mutta joiden tilanne ei edellytä sairaalahoitoa.

Pin It on Pinterest

Share This