Sähäkkä Oy on perustettu vuonna 2006 liittyen havaintoon, ettei nuorille aikuisille ole tarjolla psykiatrisen kuntoutuksen palveluntarjoajia. Toiminta aloitettiin toukokuussa 2006 Ylivieskan Kantokylällä ja toiminnan ydinajatuksena oli alusta alkaen luoda kuntouttava palvelukonsepti psyykkisesti oireilevien nuorten aikuisten kuntoutumiselle itsenäiseen elämään

Tänä päivänä Sähäkkä on psykiatrista kuntoutusta tarjoava palvelu erityistä tukea tarvitseville 18 – 29 -vuotiaille nuorille aikuisille, joilla on valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään.

Sähäkkä auttaa nuorta kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä. Erityisosaamisalueita ovat mm. psykoosikuntoutus ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen.

Sähäkkä on sosiaali- ja terveysalan yritys, jonka palvelut edellyttävät kotikunnan sosiaali- tai terveydenhuollon maksusitoumusta. Palvelujärjestelmässä Sähäkkä asemoituu sairaalahoidon ja avohoidon väliin: kuntoutuksen kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset, joille tavanomaiset avokuntoutuspalvelut ovat riittämättömiä ja joiden tilanne ei edellytä sairaalahoitoa.