Kuntoutus on heti kannattava investointi

Kuntoutus on heti kannattava investointi

”Suomessa jää päivittäin 5–8 nuorta aikuista työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyden häiriön vuoksi.”

(Uutistamo 12.3.2015)

Uutinen nojaa Työterveyslaitoksen tutkimukseen, jossa käytiin läpi hakemukset ja lääkärilausunnot kaikista 1163:sta alle 35-vuotiaasta, joille vuonna 2008 myönnettiin työeläkelaitoksesta määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki mielenterveyden häiriön vuoksi (pois lukien kehitysvammaisuus). Tutkijat seurasivat nuorten tilannetta vuoden 2013 loppuun saakka.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki nuoret olivat saaneet terveydenhuoltokäynteihin ja lääkkeisiin painottuvaa hoitoa. Kolmannes oli saanut psykoterapeuttista hoitoa. Vain vajaa neljännes oli saanut jotain työhön suuntaavaa apua, kuten ammatillista kuntoutusta. Lisäksi nämä työhön suuntaavat toimet näyttäytyvät irrallisilta eikä nuorten kuntoutuspoluista ollut helppo muodostaa selkeää kuvaa.

Tutkijat korostavat, että nuorten aikuisten syrjäytymisen ehkäiseminen on hyvin pitkäjänteistä toimintaa. Kuntoutustuen kohdalla pitää varmistaa, että hoito ja kuntoutus ovat suunnitelmallisia ja tukevat nuoren paluuta työelämään tai opintojen pariin.
 

Sähäkän kuntoutuksen läpikäyneet nuoret aikuiset saavuttavat itsenäisen elämän sijoittuen joko opiskelu- tai työelämään tai muutoin toimintakyvyn haasteet huomioivaan mielekkääseen arkeen.

 

”Syrjäytyneestä nuoresta jopa
170 000 euron terveyslaskut vuodessa.”

(Helsingin sanomat 23.2.2015)

Uutinen viittaa Nuorisotutkimusverkoston raporttiin, jossa selvitettiin noin 50 000 helsinkiläisen vuosina 1982–1984 syntyneen nuoren terveyspalvelujen ja lääkkeiden käyttöä vuosina 2006–2011. Palvelujen käyttötietoihin yhdistettiin THL:n tuottamat yksikkökustannushinnat.


 


 

Sähäkän kuntoutuksen kustannukset ovat murto-osa siitä mitä pelkästään yksittäisen nuoren terveyspalveluiden kustannukset voivat kunnalle olla.  Sijoittamalla Sähäkän aktiiviseen kuntoutukseen turvataan nuorelle mm. nuoruusiän kasvun ja kehityksen tukeminen, psykiatrinen hoito, opiskelu- ja uraohjaus, terapeuttinen tuki, kognitiivinen kuntoutus ja somaattisen terveydenhoidon seuranta.

 
Lähteet ja lisätietoa:

Aaltonen, Sanna, Berg, Päivi & Ikäheimo, Salla (2015): Nuoret luukulla. Kolme näkökulmaa syrjäytymiseen ja nuorten asemaan palvelujärjestelmässä. Saatavilla pdf-muodossa.

Ahola, Kirsi & Mattila-Holappa, Pauliina (2015): Nuorten työkyvyttömyyseläkkeen syynä yhä useammin mielenterveysongelmat. Saatavilla html-muodossa.

Joensuu, Matti (2016): Nuoret, mielenterveys ja työkyvyttömyyseläke. Saatavilla html-muodossa.

Pin It on Pinterest

Share This