Kehittämishankkeet

  • 1.1.2019-31.12.2020 Yhdessä osallisuuteen-hanke. Tavoitteena on kehittää, pilotoida ja toteuttaa integraatiomalleja, joissa julkinen ja kolmas sektori toteuttavat matalan kynnyksen yksilö- ja ryhmämuotoisia palveluita yhdessä. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, joiden avulla heikoimmassa asemassa olevien 16-29-vuotiaiden nuorten tarkoituksenmukainen tuki voidaan varmistaa. Hanke tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, kärsivät mielen hyvinvoinnin haasteista, oireilevat päihteillä, eivätkä kiinnity tarvitsemiinsa palveluihin. Yhdessä kehitetyt mallit parantavat nuorten työ- ja toimintakykyä kokeilukulttuuria hyödyntäen. Sähäkkä on mukana Vamoksen (HDL), Rovaniemen kaupungin ja Nuorten Ystävät Ry:n toteuttamassa hankkeessa ryhmävalmennusten sisällön suunnittelussa ja tuotannossa hallinnon ja palveluesimiehen työpanoksella. Hankerahoitus: ESR, Toimintalinja: 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta.
  • 1.3.–30.9.2018 LaatuES-hanke. Centria tutkimus ja kehityksen hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Pohjanmaan eteläosan yritysten ja myös joidenkin julkisten organisaatioiden laatuosaamisen tila ja konkreettiset kehitystarpeet. Coronaria Sähäkkä Oy:n Ylivieskan ja Oulaisten yksikön edustajat osallistuivat hankkeen esiselvitykseen. Yksikkökohtaisen tilanneraportin pohjalta laaditaan yksiköille laatuosaamisen kehittämissuunnitelma vahvasti yksiköiden arkeen linkittäen. Hankerahoitus: Ely-keskus/ESR, Centria.
  • 2015–2017 HOIVA2015-hanke. ODL:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida malli hoiva-alan pk-yrityksiin edistämään työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista ja vahvistamaan yrittäjien osaamista ja työkykyjohtamista. Coronaria Sähäkkä Oy osallistuu hankkeeseen yhdessä alueen 19 muun sote-palvelualan yrityksen kanssa. Lue lisää: SÄHÄKÄSSÄ SYNTYI TYÖHYVINVOINNIN VUOSIKELLO.
  • 2015–2017 SoteYBoost-hanke. OAMK:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysalan yrityksiä palvelujen kehittämisessä ja yritystoiminnan kasvattamisessa.Coronaria Sähäkkä Oy:n tavoitteena on hankkeen tuella uudistaa palvelunsa terveydenhuollon laitos- ja avokuntoutukseksi yhteistyössä tilaaja-asiakkaiden kanssa.
  • 2014–2016 TOIMEKSI-hankeCoronaria Sähäkkä Oy:n liiketoiminnan alueellisen ja palveluiden sisällöllisen laajentamisen käytännön toteutus. EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.
  • 2013–2014 KASVU-hankeCoronaria Sähäkkä Oy:n liiketoiminnan kasvun kehittämishanke. EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma, TL 1.
  • 2012–2013 NUORVA-hanke. Hanke nuorisopsykiatrisessa kuntoutustyössä tarvittavien valmiuksien vahvistamiseksi osana Coronaria Sähäkkä Oy:n liiketoiminnan kehittämistä. EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma ,TL 1.

Pin It on Pinterest

Share This