Kehittämishankkeet

  • 2015-2017 HOIVA2015-hanke. ODL:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida malli hoiva-alan pk-yrityksiin edistämään työntekijöiden ja yrittäjien hyvinvointia ja jaksamista ja vahvistamaan yrittäjien osaamista ja työkykyjohtamista. Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy osallistuu hankkeeseen yhdessä alueen 19 muun sote-palvelualan yrityksen kanssa. Lue lisää: SÄHÄKÄSSÄ SYNTYI TYÖHYVINVOINNIN VUOSIKELLO.
  • 2015–2017 SoteYBoost-hanke. OAMK:n hallinnoiman hankkeen tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysalan yrityksiä palvelujen kehittämisessä ja yritystoiminnan kasvattamisessa. Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n tavoitteena on hankkeen tuella uudistaa palvelunsa terveydenhuollon laitos- ja avokuntoutukseksi yhteistyössä tilaaja-asiakkaiden kanssa.
  • 2014–2016 TOIMEKSI-hanke. Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n liiketoiminnan alueellisen ja palveluiden sisällöllisen laajentamisen käytännön toteutus. EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma.
  • 2013–2014 KASVU-hanke. Kuntoutuspalvelut Sähäkkä Oy:n liiketoiminnan kasvun kehittämishanke. EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma, TL 1.
  • 2012–2013 NUORVA-hanke. Hanke nuorisopsykiatrisessa kuntoutustyössä tarvittavien valmiuksien vahvistamiseksi osana Sähäkkä Oy:n liiketoiminnan kehittämistä. EU-ohjelma: Alueellinen kilpailukyky ja työllisyystavoite, Pohjois-Suomen EAKR-ohjelma ,TL 1.