Coronaria Sähäkkä Oy:n ensisijainen tavoite on vaikuttava ja kestäviä tuloksia saavuttava kuntoutus. Kuntoutustyötä ohjaa ISO 9001:2015 vaatimusten mukainen toiminnanhallintajärjestelmä (SQM-TOIMI). Lisäksi kuntoutuksen vaikutuksia seurataan mm. standardoidulla mittarilla koko kuntoutusprosessin ajan.

RAI- arviointimittari

JOTOS™ – kuntoutusohjelman aikana kuntoutussuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta mitataan säännönmukaisesti psykiatriseen avohoitoon suunnatulla RAI-CMH -arviointimittarilla.

Siirtokriteeristö

Kuntoutuksen etenemistä seurataan myös siirtokriteereillä. Siirtokriteeristö on Sähäkässä luotu työväline, jolla arvioidaan nuoren toimintakykyä ennen etenemistä kuntoutuksen vaiheesta seuraavaan.

Arvioitavia osa-alueita ovat: itsestä huolehtiminen, asioiminen ja arjentaidot, opiskelu ja työ, vapaa-aika, ympäristössä selviytyminen sekä lepo.

Sähäkän palveluiden vaikuttavuutta kehitetään säännöllisesti henkilöstöltä, asiakkailta ja kuntoutujilta saadun palautteen tuella.

Pin It on Pinterest

Share This