Sähäkkä Oy on ensimmäisten yksityisten palveluntuottajien joukossa ottanut käyttöönsä RAI-CMH arviointi- ja suunnittelujärjestelmän. Järjestelmään liittyvän tietokonesovelluksen toimittaja on RAI-järjestelmän asiantuntijayritys, Oy Raisoft Ltd.

“Psykiatriseen avohoitoon suunnattu RAI-CMH on laaja-alainen ja tutkittuun tietoon perustuva työväline, jonka avulla arvioidaan psykiatrisessa avohoidossa olevien henkilöiden yksilöllisiä tarpeita, voimavaroja ja heidän kuntoutusta koskevia valintojaan. Arvioinnista saatuja tuloksia hyödynnetään mm. kuntoutuksen suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa.”

Johan Boholm, Oy Raisoft Ltd.

Sähäkässä kaikille kuntoutujille tehdään RAI-CMH arviointi,  aina kuntoutusjakson aluksi sekä katsottaessa tarpeelliseksi, esimerkiksi siirryttäessä kuntoutusyksiköstä toiseen.  Näin kuntoutujan toimintakyvyn ja kuntoutuksen arviointi ja seuranta on tehokasta ja vertailukelpoista.

 

Pin It on Pinterest

Share This