Anne Savukosken siirtyessä Coronaria Sähäkässä uuteen tehtävään saavat Jyväskylän nuoret aikuiset ja työryhmä uuden yksikön vastaavan ohjaajan. Sairaanhoitaja, sosionomi YAMK Virve Valkeinen ottaa yksikön vastuulleen 17.12.2018 alkaen. Virve vastaa yksikön operatiivisesta johtamisesta kattaen mm. kuntoutuksen, henkilöstön ja yksikön kehittämistavoitteet.

Virve on aiemmin työskennellyt Jyvässeudulla sairaanhoitajana päivystyspoliklinikalla, lastensuojelussa ja psykiatrialla. Virvellä on myös ammatillisen opettajan pätevyys ja tuntiopettajana hän on tehnyt töitä mielenterveys- ja päihdetyön alalla. Tällä hetkellä Virve opiskelee ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Jyvässeutulaisena Virvellä on vahva toimintaympäristön tuntemus.

Virve on aloittanut tehtäväänsä perehtymisen Annen johdolla innolla:

”Haluan tehdä Sähäkkää tunnetuksi korkeatasoisesta palveluistaan, Sähäkän rekisteröidyistä kuntoutusohjelmista ja tuoda näkyvyyttä psykiatrisen osastohoidon ja avohuollon välimaastoon Jyväskylässä. Vastaavana työntekijänä haluan taata sen, että kuntoutujat, kuntoutujien perheet ja henkilöstö ovat tyytyväisiä Coronaria Sähäkässä.”

Virven yhteystiedot:

virve.valkeinen@humana.fi
P. 040 769 3773

Pin It on Pinterest

Share This