SÄHÄKÄN YKSIKÖT

Sähäkän yksiköissä tarjoamme psykiatrisia kuntoutuspalveluja erityistä tukea tarvitseville 15–29-vuotiaille nuorille, joilla on valmiuksia ja motivaatiota kuntoutua itsenäiseen elämään. Sähäkällä on erilliset yksiköt ala- ja täysi-ikäisille kuntoutujille.

Sähäkän yksiköissä autamme nuorta kuntoutumaan erilaisista mielenterveyden ja elämänhallinnan häiriöistä ja ehkäisemme toimintakyvyn haasteiden pitkäaikaisvaikutuksia. Erityisosaamisalueitamme ovat psykoosikuntoutus ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen. Kuntoutuksessa painottuvat toiminnallisuus sekä nuoruusiän kehitystehtävissä ja itsenäistymisessä tukeminen.

Palvelujärjestelmässä Sähäkän yksiköt asemoituvat sairaalahoidon ja avohoidon väliin. Kuntoutuksen kohderyhmänä ovat nuoret, joille tavanomaiset avokuntoutuspalvelut ovat riittämättömiä, mutta sairaalahoito ylimitoitettua. Sähäkän yksiköiden tarjoamaan kuntoutukseen voi hakeutua koko maan alueelta – palvelut edellyttävät kuitenkin kotikunnan maksusitoumusta.

Pin It on Pinterest

Share This