Kelan NUPPU-kurssi

NUPPU-kurssi on Kelan kustantama mielenterveydenhäiriötä sairastavien nuorten avomuotoinen kuntoutuskurssi.

NUPPU-kurssi on tarkoitettu henkilöille:

  • jotka ovat 16–28-vuotiaita
  • joilla on diagnosoitu lievä tai keskivaikea masennus tai ahdistuneisuushäiriö
  • joiden toimintakyky on sellainen, että he kykenevät osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen
  • joiden hoitosuhde terveydenhuoltoon jatkuu kuntoutuksen ajan

NUPPU-kurssin tavoitteina on muun muassa:

  • opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn turvaaminen ja kohentuminen
  • itsetuntemuksen ja pystyvyyden kokemuksen lisääntyminen
  • sosiaalisen osallisuuden lisääminen
  • omien voimavarojen löytyminen ja hyödyntäminen
  • syrjäytymisen ehkäisy
  • liikunnallisen aktiivisuuden lisääminen

NUPPU-kurssin sisältö:

Kurssi koostuu avomuotoisesta kuntoutuspäivästä, 10 ryhmätapaamisesta sekä 5–7 yksilötapaamisesta. Kurssin sisältö muokataan kuntoutujien tavoitteiden mukaiseksi ja sisältö on yksilöllinen. Kuntoutusmenetelminä hyödynnetään toiminnallisia menetelmiä, kuten liikuntaa sekä verkkokuntoutusta.

Kuntoutustyöryhmässä toimii psykoterapeutti, yhteisöpedagogi, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri ja psykologi. Kurssin erityistyöntekijöinä toimivat toimintaterapeutti, sosionomi sekä liikunnanohjaaja AMK.

NUPPU –kurssille hakeutuminen:

Tarvitset hoitavalta taholta lääkärin B-lausunnon, jossa todetaan kuntoutuksen tarve sekä kuntoutukseen hakevan henkilön täyttämä hakemus Kelan lomakkeella KU 132.

Vuonna 2020 alkavat NUPPU -kurssit:
(klikkaa kurssin nimeä avataksesi kurssiesitteen)

Kurssivastaava:

Jonna Tolonen, puh. 040 1884 211

 

Pin It on Pinterest

Share This