TOIMINNANOHJAUKSEN MENETELMÄ

CRT -terapia on 90-luvulla kehitetty, kuntoutujan kognitiivista toimintakykyä kohentava terapiamuoto, jonka tavoite on auttaa skitsofreniaan sairastuneita kuntoutujia kehittämään metakognitiivisia taitoja sekä monipuolisia strategioita ongelmanratkaisutilanteisiin. Skitsofreniaan sairastuvat kärsivät psykoottisten oireiden lisäksi huomattavista kognitiivisen toimintakyvyn vajavuuksista, jotka usein edeltävät sairauden puhkeamista ja jatkuvat edelleen psykoottisten oireiden lievennyttyä. Viime vuosina kognitiivisen toimintakyvyn parantaminen on noussut keskeiseksi kuntoutuksen tavoitteeksi.

Kohderyhmä

 • 18 – 29 -vuotiaat Sähäkän kuntoutuksessa olevat nuoret, joilla on diagnosoitu skitsofrenia tai skitsoaffektiivinen häiriö

Tavoite

 • Perussairauteen keskeisesti liittyvän kognitiivisen toimintakyvyn ja ajattelun tietoisuuden edistäminen (= metakognitio)
 • Toiminnanohjauksen edistäminen: ensin tarkkaavaisuuden säätelykyvyn, sitten muistin ja lopulta suunnittelukyvyn paraneminen
 • Kuntoutujan itsenäisen elämän tavoitteen tukeminen

Palvelun sisältyy

 • Psykologin tutkimus lausuntoineen – alkutilanteen arviointi
 • Toimintaterapeutin toteuttama toimintakyvynarviointi lausuntoineen
 • 2 x verkostoneuvottelu ennen ja jälkeen terapian
 • 44 x CRT-terapiaistunto, 3-5 krt/vko á 60 min CRT-terapeutin toteuttamana
 • CRT-terapeutin, psykologin ja toimintaterapeutin yhdistelmälausunto terapian päättyessä

Palvelun kesto

 • 3 – 4 kk

Palveluun voidaan tarvittaessa lisätä (ei sisälly perushintaan)

 • Psykologin loppuarvio CRT:n vaikuttavuudesta

Pin It on Pinterest

Share This