Sähäkän toiminnan ensisijainen tavoite on tukea nuoren aikuisen kuntoutumista itsenäiseen elämään. Itsenäisen elämän tavoite sisältää sekä itsestä huolehtimisen, arjentaitojen, vapaa-ajan että työelämän tavoitteet. Kuntoutuksessa tehdään yhteistyötä nuoren oman lähiverkoston sekä kotikunnan edustajien kanssa.

Kuntoutus perustuu ALKAVA® -jakson pohjalta laadittuun kuntoutussuunnitelmaan, joka räätälöidään yksilölliseksi JOTOS® – kuntoutusohjelman mahdollisuuksia hyödyntäen.

JOTOS® – kuntoutusohjelma sisältää mm.:

  • asumisen toimintakykyä vastaavassa tuetussa ympäristössä
  • yksilöllisen viikko-ohjelman arki-, työ- ja vapaa-ajantoimineen
  • säännöllisen omaohjaustyöskentelyn
  • erilaiset kuntoutukselliset ryhmät
  • työelämä- ja uraohjauksen
  • sosiaalista vahvistumista edistävät tapahtumat
  • vertaistuen

Tukipalveluina voidaan toteuttaa mm.:

  • lääkehoito
  • toiminnanohjauksen menetelmä (CRT)
  • psykologin arviointi

Pin It on Pinterest

Share This