JOTOS® – kuntoutusohjelma

JOTOS® -kuntoutusohjelma on nelivaiheinen ohjelma, jonka rungon luovat neljä eritasoista tukea tarjoavaa asumisyksikköä. Jokaisessa vaiheessa nuoren saatavilla ovat kaikki toiminnot ja tukipalvelut, mutta viimeisten vaiheiden aikana häntä ohjataan aktiivisesti hakemaan ratkaisuja myös ohjelman ulkopuolisista vaihtoehdoista.

1. Vaihe – Minä

JOTOS® -ohjelman ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan nuoren vaiheittain etenevän kuntoutuksen perusta. Nuori saa ympäri vuorokauden tukea ja ohjausta. Psyykkisen voinnin vahvistaminen (oireidenhallinta) ja toimintakyvyn haasteiden kanssa selviytyminen (psykoedukaatio) ovat kuntoutuksen ensimmäisessä vaiheessa keskeisiä.

2. Vaihe – Arki

JOTOS® -ohjelman toisessa vaiheessa nuoren vastuu arjen toimista kasvaa. Mahdollisuus välittömään tukeen säilyy, mutta samalla nuori saa yhä enemmän kokemuksia itsenäisestä selviytymisestä.

3. Vaihe – Ympäristö

Ryhmämuotoiseen tuettuun asumiseen perustuvassa kolmannessa vaiheessa nuori irtaantuu ohjaajien välittömästä tuesta. Vuorovaikutus lähiympäristön kanssa korostuu, ja nuori valmentautuu aktiivisesti opiskeluun, työhön ja JOTOS®-ohjelman ulkopuoliseen toimintaan.

4. Vaihe – Itsenäistyminen

Nuori harjoittelee kokonaisvaltaista vastuunottoa elämästä omassa asunnossa. Neljänteen vaiheeseen liittyy itsenäistymisvaihe (3kk), jonka aikana vastuu kaikista arjen toimista siirtyy nuorelle. Viimeisen kuukauden ajan tukea tarjotaan vain nuoren aloitteesta.

Pin It on Pinterest

Share This